“SponsorKliks,

Sponsor OVA met één simpele muisklik!

OVA krijgt via Sponsorkliks een percentage van de online bestellingen die u maakt. Doe uw bestelling via deze button en steun ons!

Privacyverklaring

1. Over het privacy beleid van  Musicalvereniging OVA

De website die aan dit privacy beleid gekoppeld is, wordt beheerd door Musicalvereniging OVA Amstelveen KvK 40530497

Wij hechten veel belang aan privacybescherming en wij streven ernaar u te beschermen en uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die verband houden met u of die u identificeren, verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen, delen en gebruiken. Het beschrijft ook uw recht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van uw recht om bezwaar te maken tegen sommige manieren waarop wij uw gegevens verwerken. Voor het doel van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Musicalvereniging OVA de beheerder van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u rechtstreeks vrijwillig informatie indient bij ons, op onze website of emailadres. Dit kan bestaan uit informatie die u ons geeft wanneer u een lidmaatschapsaanvraag indient, op contractbasis werkzaam bent voor onze vereniging, een formulier invult, reservering plaatst voor voorstellingen/concerten, met ons correspondeert, u inschrijft op onze mailinglijst, nieuwsbrieven of andere vormen van marketingcommunicaties, antwoordt op een enquête, deelneemt aan een promotie of een andere functie van onze website of email gebruikt. De onderstaande lijst beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken.

Contactgegevens: Wij verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en fysieke adressen die gekoppeld zijn aan uw verbintenis met onze vereniging.

Reserveringsinformatie: Wanneer u kaarten reserveert via ons (niet via Schouwburg Amstelveen, die data zijn in het bezit van Schouwburg Amstelveen), of onderdeel bent van een groepsreservering (bv werkweekend, boeken van voorstellingen of groepsuitjes) die gemaakt werd via ons, moeten wij mogelijk aanvullende informatie verzamelen om een reservering te verwerken

Commentaar en opmerkingen: Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, post of via een online formulier, zullen wij uw commentaar en opmerkingen registreren. Wij zullen ook uw commentaar en opmerkingen registreren die u geeft wanneer u antwoordt op enquêtes of deelneemt aan voorstellingen of promoties die wij organiseren.

Betalings- en transactie-informatie: Wij registreren uw lidmaatschapsgegevens en welke betalingsmethode u gebruikt voor de transactie. Wij zullen de betalings- en transactie-informatie gebruiken om betalingen te verwerken voor de contributie en donateursgelden. Hoewel wij alle transacties registreren, slaan wij geen financiële informatie op – zoals uw creditcardnummers – aangezien wij een derde partij als betalingsprovider gebruiken om eventuele betalingen die u doet te verwerken. Onze financiële administratie wordt verwerkt d.m.v. Exact Online en gaat via een beveiligde verbinding. Deze is versleuteld volgens industriële standaarden. Er wordt gewerkt met tweetrapsverificatie bij inlog van dit programma.

Aanmeldgegevens: Wanneer u de mogelijkheid krijgt om u aan te melden via een sociaal netwerk, bijvoorbeeld via Facebook, krijgen wij uw wachtwoord of andere aanmeldgegevens voor die accounts niet te zien. Wij krijgen alleen uw e-mail en naam. Zonder uw toestemming plaatsen wij niets op uw sociale netwerk of sturen wij niets door aan uw vrienden, volgers of contacten.

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN WAT ONZE RECHTSGRONDSLAG IS VOOR DIT GEBRUIK

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Om aan een lidmaatschap of donateurschap te voldoen of om stappen te ondernemen die verband houden met een contract. Dit is van toepassing als u lid bent, werkend lid, donateur of onderdeel van onze artistieke leiding. a) Het verifiëren van uw identiteit b) Het verwerken van uw betalingen c) Met u te communiceren Als vereist om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en onze wettelijke belangen na te streven. Met name zullen wij: a) U elektronische communicatie sturen b) Gebruik maken van beeldmateriaal foto’s t.bv. nieuwsbrieven, pr op social media, brochures ten behoeve van pr doeleinden. Filmopnames tbv voorstellingen en oefenmateriaal.

4. INFORMATIE DIE WIJ DELEN MET DERDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende partijen delen:

5. De gemeente Amstelveen, ten bate van het verkrijgen van gemeentelijke subsidie

Wij merken op dat wij de meeste pr/informatie berichten via e-mail versturen. Van tijd tot tijd kunnen wij u aanbiedingen of nieuwsbrieven van geselecteerde derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn sturen. Indien u beslist dat u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven per mail (ovaprivacy@gmail.com) om dergelijke berichten niet meer naar u te sturen.

6. UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN EN OVERDRAGEN B

eveiliging: wij implementeren gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of schade.

7. HOE LANG WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN

Als wij aanmeldingsgegevens verwerken, dan bewaren wij deze zolang als u actief gebruik maakt van onze sites en gedurende en voor een bepaalde tijd daarna. Als wij persoonsgegevens verwerken voor pr doeleinden of met uw toestemming, dan verwerken wij de gegevens tot u ons vraagt om dit stop te zetten en gedurende korte tijd daarna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te verwerken). Wij bewaren ook een melding van het feit dat u ons gevraagd hebt om u geen directe pr berichten te sturen of uw gegevens te verwerken zodat wij uw verzoek ook in de toekomst kunnen respecteren. Deze informatie wordt net zolang bewaard als wij uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met dit onderdeel. Indien wij persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een contract bewaren wij de gegevens gedurende 6 jaar na uw laatste interactie met ons. Dit is met inbegrip van eventuele correspondentie die u had met onze vereniging.

8. TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

-Het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt; -Het recht op toegang en om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben;
-Het recht om correctie te vragen van onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u hebben; -Vragen dat uw gegevens worden gedeeld (geporteerd) naar een andere beheerder; en om te vragen om het blokkeren, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens.
-Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name waar wij die persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, of waar wij de gegevens gebruiken voor directe pr). Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, of indien u vragen hebt over uw rechten, dient u contact op te nemen met ons via de gegevens zoals beschreven in het onderstaande deel “Contact met ons opnemen”.

9. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden of onze partnernetwerken, adverteerders, andere verenigingen, nieuwspublicaties. Indien u een link naar één van deze websites volgt, dient u op te merken dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid. Controleer het beleid van die websites voordat u informatie indient op deze websites.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en dus moet u deze verklaring af en toe opnieuw raadplegen. Bij een materiële wijziging van deze privacyverklaring, zullen wij de datum “laatste wijziging” onderaan deze privacyverklaring bijwerken. De wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd.

11. KENNISGEVING AAN U Wanneer wij u ergens over moeten informeren, hetzij omwille van juridische, pr of andere vereniging gebonden doeleinden, zullen wij de volgens ons beste manier kiezen om contact met u op te nemen. Wij zullen dit doorgaans doen via e-mail of via een kennisgeving op onze website. Het feit dat wij u kennisgevingen kunnen sturen, verhindert u niet om u uit te schrijven voor bepaalde vormen van contact, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

12. CONTACT MET ONS OPNEMEN Wij horen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met deze privacyverklaring en u dient deze te richten aan: OVA musicalvereniging Amstelveen ovaprivacy@gmail.com

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 10/07/2018.